Tila Varsinais-Suomen vilja-aitassa

Sokerijuurikasta, viljaa ja nurmikasveja

Leipyölin tilalla pyrimme tehokkaaseen ja kannattavaan kasvintuotantoon ympäristöä unohtamatta. Tilan pääkasvilajit ovat sokerijuurikas, vilja- ja nurmikasvit. Sokerijuurikasta ja viljaa viljellään sopimustuotantona sokeritehtaalle ja viljaa jalostavalle teollisuudelle. Nurmia kasvatetaan oman karjan rehuksi.

Tehokkaalla viljelykierrolla pyrimme vähentämään torjunta-aineiden käyttöä ja maan rakenneongelmia. Eroosion ja ravinteiden huuhtoutumisen estämiseksi pidämme mahdollisimman paljon peltoa kasvipeitteisenä ympäri vuoden. Lisäksi meillä on luonnonhoitopeltoja ja suojavyöhykkeitä, joilla ei käytetä lannoitteita eikä kasvinsuojelu-aineita.

LUMO-sopimusalueet

Tilalla on myös Lumo-sopimusalueita eli luonnon monimuotoisuus alueita. Nämä ovat vanhoja metsittyneitä laitumia ja peltokankareita, joita on kunnostettu raivaamalla ja laiduntamalla. Näitä alueita (luonnonhoitopellot, suojavyöhykkeet ja lumo-alueet) hoidetaan tilallamme pääasiassa laiduntamalla.