Ylämaankarja

Karjamme saa laiduntaa vapaana!

Ylämaankarja elää vapaana ympäri vuoden. Kesäisin eläimet laiduntavat mm. tilallamme olevia perinnebiotooppi alueita sekä jokirantaa myötäileviä suojavyöhykkeitä. Talvisin eläimet asustavat talviaidoissa, joissa niitä ruokitaan kesällä korjatulla säilörehulla. Ylämaankarjan ruokinnassa ei käytetä viljaa eikä väkirehuja, jonka vuoksi rotu on hidaskasvuista.

Muista liharoduista poiketen, sonnit teurastetaan vasta noin 3 vuotiaina. Emolehmähiehot astutetaan yksilön kasvusta riippuen 2-3 vuotiaina. Emolehmät ovat kuitenkin pitkäikäisiä ja voivat poikia jopa 15 vuotiaiksi asti.

Rodun historiaa

Highland cattle, ylämaankarja, kyloe, on vanha nautarotu. Sen alkuperästä voidaan esittää monenmoisia arvailuja. Erään kertomuksen mukaan keltit olisivat kuljettaneet näitä eläimiä Skotlannin ylämaille ja saarille paetessaan Rooman valtakuntaa.

On myös viitteitä siitä, että viikingit olisivat ristiretkien ja kauppamatkojen aikana kuljettaneet highland cattle -tyyppisiä nautoja Skandinaviaan. Hyvin paljon löytyy matkamiesten kirjoituksia joiden pohjalta on uskottavaa, että rotua on ollut Skotlannin länsirannikon saarilla, Hebrideillä ja Ylämailla jo 1500 -luvulla. Oli niin tai näin, varmaa on ainakin se, että rotu on aikojen saatossa sopeutunut täydellisesti elämään Ylämaiden karussa ja koleassa luonnossa. Eläimet jalostuivat luonnostaan selviytymään karun maaperän antimilla ja niille kehittyi erinomainen ravinteidenottokyky.

Highland cattle lehmä oli skotlantilaisen vuokraviljelijän elinehto: se kykeni selviytymään ankarista talvista ja tuottamaan niukasta karkearehusta riittävästi maitoa vasikalleen ja viljelijän perheelle. Eläimestä laskettiin myös verta niukan ruokavalion täydentämiseksi, ja sarvet, karvat ja nahka käytettiin tarkkaan hyödyksi erilaisten tarvekalujen raaka-aineina. Highland cattle lehmä oli niin arvokas, että sitä käytettiin rahayksikkönä ja siten se aiheutti lukuisia riitoja ja kahakoita klaanien välillä.

Lähde: www.highlandcattle.fi

Pikkuisen tietoa ylämaankarjasta:

Ylämaankarjan nahka on erittäin paksu, jopa kaksi kertaa tavallisen naudan nahkaa paksumpi. Sen turkki koostuu villavasta ja eristävästä aluskarvasta, ja karkeasta päälikarvasta. Tämän vuoksi se voi viettää talvensa ulkona. Rotu kykenee käyttämään karujakin luonnonlaitumia, hakamaita ja joutomaita. Ylämaankarja aikuistuu hitaasti, mutta toisaalta rotu on kuitenkin terve ja pitkäikäinen.

Lähde: Wikipedia

Eläinten myynti

Myymme ajoittain eläimiä myös muille tiloille. Myytävistä elimistä ilmoitamme ajankohtaista sivulla